Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

multidomestic corporation

Multidomestic şirketler, (çok iştirakli yurtiçi şirketler)

Cümlede kullanım:

Multidomestic corporations are made up of relatively independent subsidiaries each of which produces customized goods and services for the local market being served.

(Multidomestic şirketler, her biri hizmet verilen yerel pazar için özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler üreten, nispeten bağımsız iştiraklerden oluşur.)
Translate »