Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

most prominent

En belirgin, en önemli, en önde gelen

Cümlede kullanım:

The most prominent critical theories in IR are as follows:

• Marxism and Neo-Marxism

• Critical Theory

• Poststructuralism/ Postmodernism

• Social constructivism

(Uluslararası İlişkilerde en önemli eleştirel teoriler şunlardır: • Marksizm ve Neo-Marksizm • Eleştirel Teori • Postyapısalcılık / Postmodernizm • Sosyal yapılandırmacılık)
Translate »