Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

most important feature

En önemli özellik

Cümlede kullanım:

The most important feature that differentiates poststructuralist approaches from other social theories, including constructivism, is that poststructuralists are interested in how any difference is marginalized by discourse as contrast, danger, or threat.

(Postyapısalcı yaklaşımları yapılandırmacılık da dahil olmak üzere diğer sosyal teorilerden ayıran en önemli özellik, postyapısalcıların herhangi bir farkın kontrast, tehlike veya tehdit olarak söylemle nasıl marjinalleştirildiği ile ilgilenmeleridir.)
Translate »