Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

moral universalism

Ahlaki evrenselcilik

(Ahlaki nesnellik de denir)

Cümlede kullanım:

Moral universalism is a meta-ethical system of thought that proposes to apply some systems based on moral values ​​or a universal morality to each person equally universally.

(Ahlaki evrenselcilik, ahlaki değerlere bağlı bazı sistemleri veya evrensel bir ahlakı, her kişiye aynı ölçüde evrensel olarak uygulamayı öneren meta-etik bir düşünce sistemidir.)

Ahlaki evrenselcilik, ahlaki değerlere bağlı bazı sistemleri veya evrensel bir ahlakı; kültür, ırk, cinsiyet, din, milliyet, cinsel yönelim veya diğer ayırt edici özelliklerden bağımsız olarak, her kişiye aynı ölçüde evrensel olarak uygulamayı öneren meta-etik bir düşünce sistemidir.

Translate »