Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

moot topic

Tartışma konusu.

Cümlede kullanım:

Non-tariff restrictions have become a moot topic in trade activity over the past decade.

(Tarife dışı kısıtlamalar, son on yıldan beri ticari faaliyette tartışmalı bir konu haline gelmiştir.)
Translate »