Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

monotheistic religions

Tek tanrılı dinler

Cümlede kullanım:

The region we call as the Middle East is the birthplace of the three monotheistic religions (Judaism, Christianity, and Islam).

(Ortadoğu dediğimiz bölge, üç tek tanrılı dinin (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam) doğum yeridir.)
Translate »