Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

modernity

Modernlik, modernite, çağdaşlık

Cümlede kullanım:

Modernity is a period dating back to the 17th and 18th centuries and extending to the mid-20th century.

(Modernite, 17. ve 18. yüzyıllara dayanan ve 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir dönemdir.)
Translate »