Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

modern global politics

Modern global siyaset

Cümlede kullanım:

Modern global politics has to counter threat of terrorism, which is problematic because they arise from non-state actors and exploit the interconnectedness of the modern world.

(Modern küresel politika, devlet dışı aktörlerden kaynaklanan ve modern dünyanın birbirine bağlılığından istifade ettikleri için sorunlu olan terörizm tehdidine karşı koymak zorundadır.)
Translate »