Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

models of security

Güvenlik modelleri

Cümlede kullanım:

There are models of security due to newly emerging diversity of perceived threats. These are military security, political security, economic security, societal security, environmental security, healt(pandemic) security.

(Yeni ortaya çıkan algılanan tehdit çeşitliliği nedeniyle güvenlik modelleri vardır. Bunlar, askeri güvenlik, siyasi güvenlik, ekonomik güvenlik, toplum güvenliği, çevre güvenliği, sağlık(salgın) güvenliği.)
Translate »