Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

mimicry

Taklit

Cümlede kullanım:

Mimicry is a process and experience and in fact there is reproduction and development of oneself over its center.

(Taklit, bir süreç ve deneyimdir ve aslında merkezi üzerinde kendini yeniden üretme ve geliştirme vardır.)
Translate »