Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

military coup d’état

Askeri darbe

Cümlede kullanım:

If in one country, members of the armed forces seize the control of the state, this is called “military coup d’état”. Military coup d’état may be carried out by the high ranking military offıcers or sometimes as a junta in the army.

(Bir ülkede silahlı kuvvetlerin üyeleri devletin kontrolünü ele geçirirse buna “askeri darbe” denir. Askeri darbe yüksek rütbeli subaylar tarafından veya bazen orduda bir cunta tarafından gerçekleştirilebilir.)
Translate »