Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Middle East region

Orta Doğu bölgesi

Cümlede kullanım:

The Middle East region is the weakest with regard to protecting democracy and human rights

(Ortadoğu bölgesi, demokrasi ve insan haklarının korunması bakımından en zayıf bölgedir.)
Translate »