Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

merger

Şirket evliliği, birleşme, iki ayrı şirketin tek yapıda birleşmesi

Cümlede kullanım:

merger is the joining of two independent companies to form a combined entity.

(Şirket evliliği, ortak bir varlık oluşturmak için iki bağımsız şirketin birleşmesidir.)
Translate »