Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

maternal health

Anne sağlığı

Cümlede kullanım:

One of the Millennium Development Goals is to improve maternal health.

(Milenyum Gelişim Hedeflerinden biri anne sağlığını iyileştirmektir.)
Translate »