Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

maritime law

Deniz hukuku

Cümlede kullanım:

One of the conventions in the field of maritime law is the 1982 Convention on the Law of the Sea.

(Deniz hukuku alanındaki sözleşmelerden biri 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’dir.)
Translate »