Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

mandatory education

Zorunlu eğitim

Cümlede kullanım:

During Ak Party period a new law was adopted to increase mandatory education to 12 years.

(Ak Parti döneminde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmak için yeni bir yasa kabul edildi.)
Translate »