Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Manchester liberalism

Manchester liberalizmi, (Manchester Okulu)

Manchester liberalism is the name of the movement carried out by the supporters of the idea of free trade and the principles of liberal economics in England in the nineteenth century.

(Manchester liberalizmi, on dokuzuncu yüzyılda İngiltere’de serbest ticaret fikrini ve liberal iktisat ilkelerini destekleyenler tarafından yürütülen hareketin adıdır.)
Translate »