Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

management contract

Yönetim anlaşması, yönetim sözleşmesi

Cümlede kullanım:

management contract permits a foreign firm the right to manage the daily operations of a firm but not to make decisions about ownership, financing, or strategic and policy changes.

(Bir yönetim sözleşmesi, yabancı bir firmaya, bir firmanın günlük operasyonlarını yönetme hakkı verir ancak sahiplik, finansman veya stratejik ve politika değişiklikleri hakkında karar verme hakkı yoktur.)
Translate »