Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

makes distinction between

Arasında ayrım yapmak

Cümlede kullanım:

Alexander Wendt makes a distinction between corporate and social identities of states.

(Alexander Wendt, devletlerin kurumsal ve sosyal kimlikleri arasında bir ayrım yapar.)
Translate »