Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

main opposition party

Ana muhalefet partisi

Cümlede kullanım:

The main opposition party of the Second Constitution Era was the Party for Freedom and Harmony (Hürriyet ve İtilaf Fırkası-HİF) established on 21 November 1911.

(İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin ana muhalefet partisi, 21 Kasım 1911’de kurulan Özgürlük ve Uyum Partisi’dir. (Hürriyet ve İtilaf Fırkası-HİF))
Translate »