Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

main export market

Ana ihracat pazarı

Cümlede kullanım:

The USA is China’s main export market, and China is the USA’s most important creditor.

(ABD, Çin’in ana ihracat pazarı ve Çin, ABD’nin en önemli alacaklısıdır.)
Translate »