Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Maastricht Treaty

Maastricht Antlaşması

Cümlede kullanım:

The Maastricht Treaty, also known as European Union Treaty, was signed on 7th February, 1992 in Maastricht, Netherlands and came into force in 1993. While this treaty established the European Union in today’s context.

(Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Anlaşması 7 Şubat 1992’de Hollanda Maastricht’te imzalanmış ve 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma Avrupa Birliği’ni bugünkü bağlamda kurmuştur.)
Translate »