Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

liberal thinking

Liberal düşünce

Cümlede kullanım:

Liberal Thinking is undoubtedly the most important one among the movements of liberal thought in Turkey. Established in 1992 under the leadership of Kazım Berzeg, Atilla Yayla and Mustafa Erdoğan, an Association adopts liberalism as a system of thought and makes activities in the intellectual sphere.

(Liberal Düşünce, Türkiye’deki liberal düşünce hareketleri arasında şüphesiz en önemlisidir. 1992 yılında Kazım Berzeg, Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan liderliğinde kurulan bir Dernek, liberalizmi bir düşünce sistemi olarak benimsiyor ve entelektüel alanda faaliyet gösteriyor.)
Translate »