Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Liberal Institutionalism

Liberal Kurumsalcılık, Institutional liberalism de denir.

Cümlede kullanım:

Liberal institutionalism is a modern theory of international relations which claims that international institutions and organizations such as the United Nations (UN), NATO and the European Union (EU) can increase aid cooperation between states.

(Liberal kurumsallaşma, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların devletler arasındaki yardım işbirliğini artırabileceğini iddia eden modern bir uluslararası ilişkiler teorisidir.)
Translate »