Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

legislative supremacy

Yasama üstünlüğü

Cümlede kullanım:

Legislative supremacy is one of the most debated issues of the First National Assembly (1920-1923)

(Yasama üstünlüğü, Birinci Millet Meclisi’nin (1920-1923) en çok tartışılan konularından biridir.)
Translate »