Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

legal issue

Yasal sorun, hukuki mesele, yasal konu

Cümlede kullanım:

The one of the legal issues that are expected to be regulated in relation to foreign direct investments is the recognition and protection of the rights of the investor (capital owner).

(Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili olarak düzenlenmesi beklenen yasal sorunlardan biri, yatırımcının (sermaye sahibi) haklarının tanınması ve korunmasıdır.)
Translate »