Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

legal dimension

Yasal boyut

Cümlede kullanım:

Humanitarian intervention has not only legal dimension but also philosophical and political dimensions.

(İnsani müdahalenin sadece hukuki boyutu değil, aynı zamanda felsefi ve politik boyutları da vardır.)
Translate »