Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Left-Socialist Nationalism

Sol Sosyalist Milliyetçilik

Cümlede kullanım:

One of the most controversial issues among those who adopt the left or socialist worldview is nationalism.

How will the system be  transformed into socialism in the countries where class conflicts do not arise?

(Sol ya da sosyalist dünya görüşünü benimseyenler arasında en tartışmalı konulardan biri milliyetçiliktir.
Sınıf çatışmalarının ortaya çıkmadığı ülkelerde sistem nasıl sosyalizme dönüştürülecek?)
Translate »