Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

led to a great dissatisfaction

Büyük bir memnuniyetsizliğe yol açmak

Cümlede kullanım:

The paving the way for the new staff to reach higher positions in the bureaucratic hierarchy led to a great dissatisfaction among the educated staff.

(Yeni personelin bürokratik hiyerarşide daha üst sıralara ulaşmasının önünü açmak, eğitimli personel arasında büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtı.)
Translate »