Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

law of one price

Tek fiyat yasası.

Cümlede kullanım:

The law of one price states that entirely homogeneous (identical) goods should be sold with the same price even in different markets. 

(Tek fiyat yasası, tamamen homojen (özdeş) malların farklı pazarlarda bile aynı fiyatla satılması gerektiğini belirtir.)
Translate »