Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

law of armed conflict

Silahlı çatışma hukuku

Cümlede kullanım:

The law of armed conflict covers both the restriction of warfare (military aspect) and the protection of those who are not involved in actual hostilities (humanitarian aspect).

(Silahlı çatışma hukuku, hem savaş kısıtlamasını (askeri yönü) hem de gerçek düşmanlıklara karışmayanları korumayı(insani boyut) kapsar.
Translate »