Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

labour theory of value

Emek değer teorisi

Cümlede kullanım:

According to the Marxist labour theory of value, the value of a good is the amount of labour used to make it, and that was where economic value comes from, which is known as the labour theory of value. 

(Marksist emek değer teorisine göre, bir malın değeri, onu yapmak için kullanılan emek miktarı kadardır ve işte bu ekonomik değerin geldiği yerdir, bu da emek değer teorisi olarak bilinir.)
Translate »