Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

jus ad bellum

Savaş açma hakkı

(kelime öbeği Latincedir ve bir uluslararası ilişkiler terimidir).

Cümlede kullanım:

United Nations Charter of 1945 gives authorization to a state to use armed force for self-defence under determined conditions. This is called “Jus ad bellum”.

(1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı, bir devlete, belirlenen koşullar altında kendini savunması için silahlı kuvvet kullanma yetkisi vermektedir. Buna “Jus ad bellum” denir.)
Translate »