Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

jump on the bandwagon

Sürüye uymak, uluslararası ilişkilerde küçük devletlerin hegemon devlete uyması

Cümlede kullanım:

China want to be a hegemonic power rather than to jump on the bandwagon.

(Çin, çoğunluğa uymaktan ziyade hegemonik bir güç olmak istiyor.)
Translate »