Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

joint venture

Ortak girişim, ortak yatırım

Cümlede kullanım:

A joint venture is a separate organization formed by two or more firms that have equity ownership.

(Ortak girişim, özsermaye sahibi olan iki veya daha fazla firma tarafından oluşturulan ayrı bir kuruluştur.)
Translate »