Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

joint marketing

Ortak pazarlama

Cümlede kullanım:

Joint marketing is an agreement between two or more partners based in different countries that focuses on international market expansion through access to capabilities and resources in international markets.

(Ortak pazarlama, farklı ülkelerdeki iki veya daha fazla ortak arasında, uluslararası pazarlardaki yeteneklere ve kaynaklara erişim yoluyla uluslararası pazarın genişlemesine odaklanan bir anlaşmadır.)
Translate »