Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Janissary corps

Yeniçeri Kolordusu

Cümlede kullanım:

The Deed of Alliance was offering to make reform in related to the Janissary corps.

(Sened-i İttifak yeniçeri kolordusu ile ilgili reform yapmayı teklif ediyordu.)
Translate »