Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Islamism movement

İslamcılık hareketi

Cümlede kullanım:

Islamism is an intellectual movement and modern political ideology that emerged in the Muslim world in the first quarter of the 19th century. This ideology has emerged as a reaction against the weakness of Muslims in the face of the West and colonizing them.

(İslamcılık, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman dünyasında ortaya çıkan entelektüel bir hareket ve modern politik ideolojidir. Bu ideoloji, Müslümanların Batı karşısındaki zayıflıklarına ve onları sömürgeleştirmeye karşı bir tepki olarak ortaya çıktı.)
Translate »