Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

intervention

Müdahele etme

Cümlede kullanım:

Intervention is an act of involvement, whether intentionally or not, in a difficult conflict situation to prevent something getting worse.

(Müdahale, bir şeyin kötüleşmesini önlemek için zor bir çatışma durumunda, kasıtlı olarak veya olmasa da bir katılım eylemidir.)
Translate »