Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

intersubjectivity

Özneler arasılık, (özneler(kişiler) arası etkileşim)

Cümlede kullanım:

Intersubjectivity is a term that is stated as the interchange of thoughts and feelings, both conscious and unconscious, between two persons or “subjects,” sometimes by empathy.

(Özneler arasılık, iki kişi veya “özneler” arasında bazen empati ile hem bilinçli hem de bilinçsiz düşünce ve duyguların değişimi olarak ifade edilen bir terimdir.)
Translate »