Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Internet of Things (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT),

Fiziki objelerin internet bağlantısını sağlayan sistem ağı,

Fiziki varlıkların birbirine internetle bağlanması

Cümlede kullanım:

Internet of Things (IoT) is a sensor network of physical objects that are connected to the internet so they can collect and share data among people, systems, and other applications.

(Nesnelerin İnterneti (IoT), internet’e bağlı fiziksel nesnelerin bir sensör ağıdır ki böylelikle bunlar, insanlar, sistemler ve diğer uygulamalar arasında veri toplayabilir ve paylaşabilirler.)
Translate »