Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international security studies

Uluslararası güvenlik çalışmaları. “security studies” olarak da bilinir. Uluslararası ilişkiler biliminin alt dalıdır.

Cümlede kullanım:

International Security Studies (ISS) grew out of debates over how to protect the state against external and internal threats after the Second World War.

(Uluslararası Güvenlik Çalışmaları (ISS), İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletin dış ve iç tehditlere karşı nasıl korunacağı konusundaki tartışmalardan doğdu.)

Tehdit ve buna karşı askeri güç kullanımı konularında yapılan çalışmaların adıdır.

Koşulların güç kullanımını nasıl daha muhtemel hale getirdiğini ve güç kullanımının bireyleri, devletleri ve toplumları nasıl etkilediğini araştırır. Savaşı önlemek ya da savaşa hazırlanmak ve girmek için devletlerin benimsediği belirli politikaları inceler.

Translate »