Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international political economy

Uluslararası Politik Ekonomi (IPE).

Cümlede kullanım:

It may not be possible to fully understand the relationship between states without the International Political Economy.

(Uluslararası Politik Ekonomi olmadan devletler arası ilişkiyi tam olarak anlamak mümkün olmayabilir.)

IPE, uluslararası ekonomik değişkenler ve uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşime odaklanmaktadır.

Son yıllarda uluslararası politik ekonominin önem kazanmasının sebebi, uluslararası ilişkilerin ekonomik değişkenler hesaba katılmadan analiz edilemeyeceği ve anlaşılamayacağına dair olan kuvvetli inançtır.

Uluuslararası politik ekonomiye üç ana yaklaşım vardır: Ekonomik liberalizm, ekonomik milliyetçilik ve ekonomik yapısalcılık.

Translate »