Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international political economy

Uluslararası politik ekonomi

Cümlede kullanım:

Economic liberalism, economic nationalism and economic structuralism are the three major approaches to international political economy.

(Ekonomik liberalizm, ekonomik milliyetçilik ve ekonomik yapısalcılık uluslararası politik ekonomiye üç temel yaklaşımdır.)
Translate »