Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international non-governmental organizations

Uluslararası sivil toplum kuruluşları

Cümlede kullanım:

International NGOs can play a role in international relations through their activities.

(Uluslararası STK’lar faaliyetleri yoluyla uluslararası ilişkilerde rol oynayabilirler.)

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının uluslararası özellikleri şunlardır.

Uluslararası STK’ların ikiden fazla ülkede örgütsel yapıları vardır.

Uluslararası STK’lar, bireysel ve grup çıkarlarını devlet sınırlarının ötesine taşıma gayesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Uluslararası STK’lar devletler veya hükümetler arası örgütler tarafından kurulmaz.

Uluslararası STK’lar faaliyetleri yoluyla uluslararası ilişkilerde rol oynayabilirler.

Uluslararası STK’lar Birleşmiş Milletler hedefini kendi ilkeleri olarak benimser ve insanların yaşam kalitesini artıracak, insanlığın ortak yararına hizmet edecek ve dezavantajlı insanlara yardım edecek politikalar gerçekleştirmeyi amaçlar.

Uluslararası STK’lar şiddet kullanmıyor.

Uluslararası STK’lar devletlerin içişlerine karışmama ilkesine saygı duyarlar.

Translate »