Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international networks

Uluslararası etkileşimli aktörler.

Uluslararası aktörler, sivil toplum örgütlerini, uluslararası baskı ve çıkar gruplarını, bireyleri, medyayı ve düşünce kuruluşlarını içerir.

Bu aktörler, devlet dışı aktörlerdir. Küresel yönetim, dünya düzenini oluşturmada bu aktörlerin görüşlerini dikkate almak zorundadır.

The international network can play important roles in building of the world order.

Uluslararası ağ, dünya düzenini oluşturmada önemli roller üstlenebilir.
Translate »