Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

International Maritime Organization

Uluslararası Denizcilik Kurumu

Cümlede kullanım:

The International Maritime Organization (IMO) was established in 1948 based in London as a specialized agency of the United Nations. IMO is the global standard-setting authority for the safety, security and environmental performance of international shipping.

(Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 1948 yılında Londra’da Birleşmiş Milletler’in uzman bir ajansı olarak kuruldu. IMO, uluslararası taşımacılığın güvenliği, korunması ve çevresel performansı için küresel standart belirleyici otoritedir.)
Translate »