Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international legal personality

Uluslararası tüzel kişilik

Cümlede kullanım:

The G-7 and G-8 are indeed one of the most active and effective decision making and standard-setting global actor although they do not possess a international legal personality.

(G-7 ve G-8, uluslararası bir tüzel kişiliğe sahip olmamasına rağmen, gerçekten de en aktif ve etkili karar veren ve standart belirleyen küresel aktörlerden biridir.)
Translate »