Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

International Investment Dispute Resolution Center

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi

Cümlede kullanım:

International Investment Dispute Resolution Center. It provides international opportunities for the settlement of investment disputes, in particular using mediation and arbitration.

(Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için, özellikle arabuluculuk ve tahkim yoluyla uluslararası fırsatlar sunmaktadır.)
Translate »