Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

international humanitarian law

Uluslararası insanî hukuk, insana dair uluslararası hukuk

Cümlede kullanım:

International humanitarian law is currently the fashionable term used by the United Nations (UN), the International Court of Justice (ICJ) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), in order to stress the synthesis between laws of war and international human rights law.

(Uluslararası insanî hukuk, son zamanlarda, savaş kanunları ve uluslararası insan hakları hukuku arasındaki sentezin vurgulanması için Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından kullanılan moda bir terimdir.)
Translate »